سرت رو بر نگردوندی ببینی

داره دنیا سرم آوار میشه

چقدر این صحنه ی تاریک رفتن

داره تو زندگیم تکرار میشه

سرت رو بر نگردوندی ببینی

چقدر خواهش توی چشمام دارم

ببینی کاری از من بر نمی یاد

به جز اینکه ازت چشم بر ندارم

 

مرتضی پاشایی

[ سه شنبه دوم دی 1393 ] [ 13:30 ] [ bahar ]

[ ]